Eesti
English العربية
Reisimine Omaani »

Omaan - Travel Info

03.01.2017

TÄHELEPANUKS

Eestil  puudub Omaanis esindus. Omaani akrediteeritud Eesti suursaadik resideerib asukohaga Londonis.  Seetõttu soovitame reisiinfo ja  reisihoiatuse  saamiseks tutvuda  kohapeal olevate teiste Euroopa Liidu liikmesriikide reisiinfo ja reisihoiatustega. 

Viimastel aastatel on Omaanis olnud rahulik ja stabiilne areng, kus üha enam on tähelepanu pööratud turismi soodustamisele. Sultaniriiki külastab iga aasta enam välisturiste, mistõttu on kohalikele ametivõimudele olnud oluline turvalisuse tõstmine kogu riigis. Siiski tuleb silmas pidada, et rahvarohketes kogunemispaikades tuleks olla tavapäraselt ettevaatlik. Kuigi viimasel ajal ei ole riigis meeleavaldusi toimunud, siis meeleavalduste korral tuleks jääda oma hotelli või peatuspaika.

Omaani Sultaniriik on tugevate islami traditsioonidega riik, kus on kohustuslik järgida kohalikke seadusi ja tavasid. Vaatamata teatavale liberaalsemale suhtumisele välismaalaste käitumisse Omaanis, tuleb islami väärtushinnangute riivamist igati vältida.

Soovitame kindlasti enne reisi end registreerida ja teha reisikindlustus.

Kuna lemmikloomade riiki toomisel on kohustuslik karantiin ning eelnev Omaani Põllumajandus- ja kalandusministeeriumi luba, siis ei soovitata turismireisile lemmikloomi kaasa võtta.

Riigis reisimisel peab endaga alati kaasas kandma isikut tõendavat dokumenti (võib olla koopia passist).

Kultuur
Omaan on islamiriik, mille erinevates regioonides võivad kultuurireeglid olla erinevad. Suuremad linnad ja turismipiirkonnad on vabama suhtumisega. Avalikes kohtades ei ole lubatud alkoholi tarbimine ning naistel ei ole lubatud kanda keha paljastavaid riideid (seelik peaks olema vähemalt põlvedeni ning õlad kaetud). Meestel peaksid olema pikad püksid. Turistidele mõeldud rannad ja hotellide basseinid on ainukesed kohad, kus on lubatud kanda päevitusriideid. Vältida tuleks armuavaldusi ja intiimset suhtlust avalikes kohtades.

Palvetamise ajal võib esineda häireid klienditeeninduses, sest kohalikud võivad soovida kasutada aega palvetamiseks.

Tollikontroll
Riiki võib tuua kuni 2 liitrit/2 pudelit alkohoolseid jooke ühe mittemoslemist pere kohta. Suurema koguse korral alkohol konfiskeeritakse ning määratakse trahv (5 omaani riaali). Narkootilise toimega ravimite riiki toomine on keelatud isegi retsepti alusel.

Isiklikuks kasutamiseks on lubatud riiki kaasa võtta kuni 8 videosalvestuskandjat. Samas on tolliametnikel õigus ka juba väiksema hulga audio- ja visuaalsalvestustega materjalide korral need konfiskeerida. Keelatud on ebasündsaid materjale sisaldavad ajakirjad, raamatud, audio-visuaalsed salvestised jne.

Liiklus
Omades rahvusvahelist juhiluba võivad Omaanis autot juhtida ka välismaalased. Samas on olnud olukordi, kus liiklusõnnetuse tekkimisel ei loeta välisriigi juhiluba kehtivaks. Juhiloata auto juhtimise eest on ettenähtud suured trahvid. Kõrged trahvimäärad on riigis iga liiklusrikkumiste eest (nt lubatud kiiruse piirmäära ületamine, kinnitamata turvavöödega sõitmine, punase tulega ristmiku ületamine, vales kohas parkimine jne). Alkoholi- või narkojoobes sõiduki juhtimise eest on politseil õigus isik kinni pidada, määrata kõrge trahv ning saata isik riigist välja.

Tõsisesse liiklusõnnetusse sattumise korral ei ole lubatud õnnetuspaigast lahkuda. Viivitamatult tuleb õnnetusest teavitada politseid (tel 9999). Väiksemate liiklusõnnetuste kohta tuleb osalistel järgida politsei ettekirjutusi (vt http://www.rop.gov.om) ning täita liiklusõnnetuse kohta käiv avaldus.

Liiklemisel väljaspool linnu tuleb eriti tähelepanelik olla loomade suhtes, sest kokkupõrked teed ületavate kariloomadega (ennekõike kaamelitega) on üsna sagedased.

Populaarsetel automatkadel osalemisel soovitame kindlasti reisida konvois (kaks-kolm autot), kus korraldajateks on ka kohalikud elanikud. Kuna mobiiltelefoniside ei tööta korralikult üle kogu riigi, siis on soovitav võtta kaasa ka satelliittelefon. Kõrbematkadel tuleb end põhjalikult varustada joogivee, toiduainete ning ravimitega.

Arstiabi
Arstiabi on kättesaadavam pealinnas ning suuremates linnades. Turismi edendamisega riigis on viimastel aastatel laienenud meditsiinilise abi kättesaadavus üle riigi (sh kõrbealadel). Välismaalasi teenindavad paljud erakliinikud. Ravimeid on võimalik osta kõikidest apteekidest. Üldine hädaabinumber on 9999.

Eestist reisides tuleb silmas pidada, et õhutemperatuur aprillist oktoobrini on Omaanis erakordselt kõrge (ka üle 45°-50° C). Vältimaks ülekuumenemist ning naha päikesepõletust soovitatakse riietuda heledates toonides, kattes võimalikult palju oma kehast. Ereda päikese eest tuleks kaitsta ka silmi, mistõttu päikeseprillide kasutamine on väga oluline. Kindlasti peab kuuma ilmaga enam tarbima vedelikke. Kuigi kraanivesi on riigis joogikõlbulik, kasutavad ka kohalikud joogiks enam poes müüdavat pudelivett.

On hea teada, et viimastel aastatel ei ole riigis täheldatud epideemilisi haiguspuhanguid ning tuvastatud on vaid mõned malaariahaigusjuhtumid. Siiski soovitatakse end enne reisi vaktsineerida. Reisimisel Omaani mõnest kollapalavikuga ohustatud piirkonnast tuleb piiril näidata vaktsineerimistõend, mis tõendab kaitsesüsti tegemist kuue päeva jooksul sealt piirkonnast väljumisel.

Üldisi nõuandeid tervena reisimiseks Vaktsiin.ee ning Terviseameti kodulehelt.

Looduslikud tingimused
Omaani kirdeosas tuleb arvestada maavärinaohuga. Talvekuudel võib esineda mussoonvihma ja tulvavett. Soovitav on kontrollida kohalikku ilmateadet ja -tingimusi sihtkohas, eriti kui on kavas harrastada off-road sõite ja seiklusturismi.

Kuritegevus
Lääneriikide kodanikke puudutavat kuritegevust esineb vähe. Soovitav on kaasas kanda passi koopiat ning hoida sularaha ja pangakaardid eri kohtades.

Seoses kõrgendatud piraatluse ohuga Adeni lahes ning India ookeanis soovitatakse vältida purjepaatide ning väikelaevadega reisimist Omaani rannikust kaugemal kui 12 meremiili.

Kasulikud lingid:
Omaani reisiinfo

KUI VAJAD VÄLISRIIGIS ABI

Sõltuvalt juhtunust on paljudes olukordades abiks perekond, sõber, lennufirma, reisikorraldaja, tööandja või reisikindlustusfirma.
Arvestada tuleks, et antud riigis puudub Eesti esindus,  konsulaarabi saab lähimast Euroopa Liidu liikmesriigi esindusest. Omaanis on järgmiste Euroopa Liidu riikide saatkonnad: Austria, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Holland, Hispaania ja Ühendkuningriigid.
Hädaolukorras saab konsulteerida Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 6377 000 või +372 53 01 9999 (24h).

RIIKI SISENEMISE TINGIMUSED

Juhime tähelepanu sellele, et Omaanil on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium reisiinfo õigsuse ega selle kasutamisest tekkida võiva kahju eest.

Soovitame riiki sisenemise tingimused sõltuvalt plaanitava reisi iseloomust üle täpsustada lähimast saatkonnast:
Omaani saatkond Londonis
Suursaadik T.E. Hr. Abdul Aziz Abdullah Zahir Al-Hinai
167 Queen's Gate
London SW7 5HE
Tel. (44) 207 22 50 001
Faks: (44) 207 58 92 505

Eesti suursaadik Omaanis
www.oman.vm.ee

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manuali (TIM), kus  reisisihi, passiandmete ja reisi eesmärgi sisestades saate informatsiooni viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja täiendavate nõuete kohta.

Välisministeeriumile edastatud andmetel on Eesti kodanikule vajalik viisa, mida on võimalik taotleda piiril Masqaţi lennujaamas või Omaani saatkonnast Londonis.

Eesti kodanikud, kes saabuvad Omaani kehtiva Dubai Emiraadi viisaga, saavad Omaani reisida viisavabalt. Dubai Emiraadi viisa peab Omaani saabumisel kehtima vähemalt 21 päeva.

Turismiks väljastatakse ühekordne kas kuni 10- või 30-päevast viibimisaega võimaldav viisa. Viisat on Omaanis viibides võimalik ka üks kord pikendada. Viisatasu on vastavalt 10 või 20 omaani riaali (u 19,30 või 38,60 eurot).

Omaani külastamiseks ärilistel eesmärkidel tuleb taotleda mitmekordne viisa, millega on ühe aasta jooksul võimalik iga kord riigis viibida kuni 3 nädalat. Sellist viisat tavaliselt ei pikendata. Aastase viisa eest tuleb tasuda 50 omaani riaali (u 96,50 eurot).

Isikud, kes läbivad Omaani lennutransiidiga saavad viibida kuni 6 tundi lennujaama transiiditsoonis ilma viisata. Kui transiidiks kuluv aeg on pikem, siis kuni 24-tunnise transiidi ja lennupiletite olemasolul on viisa tasuta. Kuni 72-tunnise transiidi korral väljastatakse transiitviisa 5 omaani riaali eest (u 9,65 eurot). Kuni 17-aastased noored ei pea transiitviisa eest maksma.

Lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel küsitakse lapsega üksireisivalt vanemalt teise vanema volitust ning saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust.

Jätkuvad veel uue Masqaţi rahvusvahelise lennujaama ehitustööd, mistõttu võivad lennujaamas olla teatud ebamugavused, sealhulgas järjekorrad viisade vormistamisel ning passikontrollis. Riigist lahkumisel tasub varuda aega ning olla varakult lennujaamas, et läbida turvakontrollid.

Omaani reisimisel peab pass kehtima 6 kuud pärast riigist lahkumist.

Riiki ei lubata Iisraeli kodanikke ning välismaalasi, kelle passis on registreeritud varasemad Iisraeli külastused.

 

TopBack